DKL Accountants en Adviseurs B.V.
Ma - vr : 08:00 - 17:30

Jaarrekening samenstellen

Jaarrekening samenstellen

In het Burgerlijk Wetboek staat een aantal bepalingen die relevant zijn voor het opstellen van een jaarrekening. Ook zijn er diverse richtlijnen uitgegeven waarin eisen worden gesteld aan de jaarrekening, bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van grondslagen en het opnemen van toelichtingen. Uiteraard is het voor jou en voor ons belangrijk dat de jaarrekening voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving, maar ook jouw persoonlijke informatiebehoefte speelt een rol. Die nemen we dus graag met je door op het moment dat de jaarrekening samengesteld moet worden.

Wanneer wij een jaarrekening hebben samengesteld wordt daar meestal een samenstelverklaring van de accountant bij afgegeven: een rapportage over de uitgevoerde opdracht. Bij samenstellingsopdrachten gaan wij uit van de informatie zoals we die van onze klant (het bestuur) ontvangen en wordt er geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze informatie. Uiteraard kijken wij wel of de ontvangen informatie aansluit bij het beeld dat wij van de onderneming hebben.